Search
  • Llio Davies

Virtual Craft Fair 16/05/20 Farchnad Ddigidol

Updated: Aug 6, 2020

Dewch i gefnogi eich busnesau lleol! Ymunwch â'n grwp Facebook Crefftwyr Caerdydd a'r Fro, i fod yn rhan o Farchnad Ddigidol gyntaf Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg! Bydd y Farchnad yn mynd yn fyw ar y tudalen yma dydd Sadwrn y 16eg o Fai rhwng 10yb hyd ar 3yh.
Come and support your local businesses! Join our Facebook group 'Crefftwyr Caerdydd a'r Fro' to be a part of Menter Caerdydd and Menter Bro Morgannwg's first Virtual Craft Fair! The fair will go live on Saturday the 16th of May between 10am - 3pm.Here's a little sneak peak of some items I will have available


5 views0 comments

Recent Posts

See All