Search
  • Llio Davies

Sgwrs ar Radio Cymru

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0002h57 (1.38)


Cefais y cyfle anhygoel i gael sgwrs ar Radio Cymru

gyda Siân Cothi am fy ngwaith, yn benodol fy ymchwil mewn i golau. Gwrandewch uchod.


I had the amazing oppertunity of speaking on Radio Cymru with Sian Cothi about my work, especially my research regarding light. Listen above.


11 views0 comments

Recent Posts

See All