Search
  • Llio Davies

Gwagle

Updated: Mar 27, 2019


Title: Gwagle 

Material: Porcelain 

Mae ‘Gwagle’ yn olau sydd wedi cael ei ddylunio a chreu i droi'r golwg anymwybodol yn feddylfryd ymwybodol. Ymchwiliais i weld sut gall cysyniad esthetig effeithio ar ein lles. Dechreuais drwy greu gwydredd a fyddai yn dal sylw unigolion drwy ddylanwadi arnynt i stopio ac edrych ar y darn. Byddai hyn yn ei dro yn newid eu proses meddwl a all arwain at wella ein hiechyd meddwl.

Gwagle is a light which is designed to turn the unconscious gaze into conscious thought. I researched to see how aesthetic can affect our well-being. I started by creating an eye-catching glaze to persuade the viewer to stop and look at the piece. In time, this method will change their thought process and improve their mental health. Gwagle yn arddangosfa Golwg ar Gelf


6 views0 comments

Recent Posts

See All