Search
  • Llio Davies

Bera


This is a handcrafted tea set was designed fir Insole Court, it is inspired by minimal and modern fashion trends while incorporating classic eighteenth century aesthetics through my experimentation with glaze. This collection aims to show the shift in opinion surrounding heritage sites, portraying it through a fresh and modern light. This collection encourages public engagement and aims to urge new audiences to engage with heritage resulting in a lively atmosphere.Mae’r gwaith yma wedi cael ei greu I Insole Court, mae wedi cael ei ysbrydoli gan dueddiadau llestri cyfoes a modern wrth gynnwys estheteg glasurol o ddeunawfed ganrif drwy arbrofi gyda gwydredd. Nod y casgliad hwn yw dangos y newid mewn barn o amgylch safleoedd treftadaeth, gan ei phortreadu drwy olwg modern. Mae’r casgliad hwn yn annog y cyhoedd i ymledu ar amgylchedd ac yn anelu at annog cynulleidfa newydd i ymgysylltu a threftadaeth gan arwain ar awyrgylch fywiog.

5 views0 comments

Recent Posts

See All